vdf filo Kiralama A.Ş.'ye Ait Raporlar ve Kurumsal Belgeler

vdf filo Kiralama A.Ş.'ye ait  Esas Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.

Volkswagen Bildirim Sistemine ulaşmak için tıklayınız.

vdf İş Etiği Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2020 Yılına Ait Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2021 Yılına ait Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2022 Yılına Ait Faaliyet Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2021 Yılına Ait Bağımsız Denetim raporuna ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo 2022 Yılına Ait Bağımsız Denetim raporuna ulaşmak için tıklayınız.

2020 Yılı İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na ulaşmak için tıklayınız

2021 Yılı İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

2022 Yılı İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo Yönetim Kurulu Üye Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

vdf filo Şirket Ortaklık Yapısına ulaşmak için tıklayınız.